logo První krok - jesle Brno

Připravené prostředí doma – jak na to ?

,,Připravené prostředí umožňuje dítěti realizovat svou svobodu a uspokojovat vývojové potřeby. Je to místo, kde dítě zažívá pochopení a radost. Ohromná tvořivá energie dítěte formuje dítě a vede ho k aktivitě. Cílem této aktivity a tvoření je utvořit člověka.” Maria Montessori

Mámo a táto, mějte radost z toho, že se venku umažu

Montessori pohled na dětské hry venku V našich montessori jeslích a školce se snažíme vytvářet prostředí, kde se děti mohou svobodně vyvíjet a objevovat svět kolem sebe. Jedním z prvků této výchovy je podpora samostatnosti i při pobytu v přírodě. Chceme vám vysvětlit, proč bychom neměli být na děti naštvaní, když se vrátí domů s […]

Proč nešikulkovat – jak chválit

Ty jsi ale hodný kluk. Ty jsi naše šikulka. Zkuste se nad tím na malou chvíli zamyslet, co vám tahle pochvala vlastně dala. Jedna jediná nevinná věta. Nebylo by lepší místo hodnocení popsat, co vidíte nebo cítíte? Pojďme si tohle téma “šikulkování” více přiblížit. Jak tomu předejít a co dělat lépe?

Učení slovní zásoby – jak to probíhá u nás v jesličkách?

Mezi prvním a třetím rokem dochází k rychlému řečovému vývoji. Jedním z hlavních posunů je schopnost porozumět, ta se rozšiřuje o používání vlastních slov a rozvíjí se samostatné mluvení. My jsme si v jesličkách toho dobře vědomi a soustředíme se na rozvoj slovní zásoby, který je u dětí velmi důležitý již od nejútlejšího věku.

Jak se připravit na sourozence?

Tentokrát to bude jiné než poprvé. V tuto chvíli už nebude jen to malé miminko, ale i starší sourozenec, pro kterého to bude asi největší změna, proto je třeba se snažit mu to usnadnit.

Vypjaté situace s dětmi – jak na ně

„Adélko, odcházíme na procházku do parku“. Najednou se ale dítěti nechce nic dělat. Obvykle si vybírá, co na sebe, začne se oblékat, drží klíče a vše je bez problému. Ovšem dneska je to jinak…