logo První krok - jesle Brno

Proč nešikulkovat – jak chválit

Ty jsi ale hodný kluk. Ty jsi naše šikulka. Zkuste se nad tím na malou chvíli zamyslet, co vám tahle pochvala vlastně dala. Jedna jediná nevinná věta. Nebylo by lepší místo hodnocení popsat, co vidíte nebo cítíte? Pojďme si tohle téma “šikulkování” více přiblížit. Jak tomu předejít a co dělat lépe?

Učení slovní zásoby – jak to probíhá u nás v jesličkách?

Mezi prvním a třetím rokem dochází k rychlému řečovému vývoji. Jedním z hlavních posunů je schopnost porozumět, ta se rozšiřuje o používání vlastních slov a rozvíjí se samostatné mluvení. My jsme si v jesličkách toho dobře vědomi a soustředíme se na rozvoj slovní zásoby, který je u dětí velmi důležitý již od nejútlejšího věku.

Jak se připravit na sourozence?

Tentokrát to bude jiné než poprvé. V tuto chvíli už nebude jen to malé miminko, ale i starší sourozenec, pro kterého to bude asi největší změna, proto je třeba se snažit mu to usnadnit.