logo První krok - jesle Brno

Kdy je nejlepší doba investovat do vzdělání dětí?

Od chvíle, kdy se děti narodí, pro ně chceme to nejlepší - aby byly zdravé, šťastné.. a vzdělané. Většina lidí souhlasí s tím, že investice do vzdělání dětí má smysl, ale kdy začít?

Rodiče často šetří peníze na středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání svých dětí, ale nemá větší smysl investovat do vzdělání dříve?

Možná si říkáte, že to, jak se děti vzdělávají před nástupem do školy není důležité – ale pozor, pojďme se nad tím zamyslet. Studie v oboru neurologie prokázaly, že prvních pět let života je z pohledu vývoje mozku nejdůležitější – v té době se totiž vyvíjí 90 % mozku – a čím je dítě mladší, tím jde vývoj mozku rychleji. Znamená to, že to nejdůležitější v oblasti učení proběhne ještě předtím, než dítě nastoupí do školy.

Marie Montessori by jistě s tímto tvrzením souhlasila – během svého celoživotního výzkumu zjistila, že děti ve věku do šesti let mají „absorbující mysl“. V té době všechny děti snadno a přirozeně získávají nové znalosti a dovednosti. Znalosti a dovednosti, které do té doby získá, mu dávají výhodu při dalším vzdělávání. Po šestém roce pak dítě přechází z fáze učení do fáze uvažování a dny učení bez námahy jsou pryč.

Rozvíjet nadání a schopnosti svých dětí už od útlého věku znamená, že mohou získané dovednosti využívat později při studiu na základní, střední i vysoké škole a efekt je tak větší.

Dítě v prostředí jeslí a školky:

  • pracuje v připraveném prostředí
  • má k dispozici v pravý čas pomůcky a materiály, které odpovídají senzitivnímu období, kterým právě prochází a také správné vedení ze strany pedagogů
  • má možnost pozorovat při práci i další děti, což ho motivuje k tomu učit se nové věci
  • získává pozitivní vztah ke škole a učení
  • učí se pobytu v prostředí jiném, než je domov
  • rozvíjí své sociální dovednosti

Rané vzdělávání přinese vašim dětem nejen spokojený život a dosažení vyšších cílů, ale smysl to má i ekonomický – jak zjistil James J. Heckman, sociolog, ekonom a nositel Nobelovy ceny – čím dříve investujete do vzdělání dítěte, tím vyšší je návratnost peněz, které na vzdělání věnujete. I proto je v zahraničí běžné, že rodiče investují do kvalitního vzdělávání svých dětí už od prvních jeslí nebo školky.

Pokud kvalitní vzdělávání odkládáme až do školního věku, ztrácíme dobu, kdy má vzdělávání dětí největší smysl, nejen z pohledu jejich vývoje, ale i proto, že „dovednosti plodí dovednosti“. Znamená to, že co se dítě naučí v raném věku, je mnohonásobně užitečné, protože v dalších letech už může na těchto dovednostech stavět, získává více času pro učení a dostane se dál. Z kvalitních jeslí nebo školky děti profitují od školním věku a až do dospělosti.

Odpověď na otázku v úvodu tedy je – začněte s kvalitním vzděláváním co nejdříve. Vzdělávání v rodině je přirozená cesta a rodiče jsou prvními a celoživotními učiteli. Vzhledem k tomu, jak je vývoj dítěte rychlý, je dobré zařadit do procesu výuky i profesionály v jeslích nebo školce, kteří rodině zásadním způsobem pomohou následovat vývoj dítěte a rozvíjet jeho schopnosti.