logo První krok - jesle Brno

Jak úspěšně zvládnout adaptaci v jeslích

Adaptace je aktuální v zářijových dnech, kdy do všech tříd přichází nejvíce nových dětí. Období prvních dnů nebo týdnu v jeslích bývá náročné jak pro děti, tak i pro jejich rodiče.

Děti k nám chodí už od jednoho roku věku a jsme pro většinu z nich prvním místem, kde poprvé zůstává samo v prostředí mimo rodinu.

Adaptační proces závisí na mnoha faktorech jako je temperament dítěte, připravenost třídy na potřeby dítěte, pravidelný režim a předvídatelnost programu. Nejvíce však záleží na lidech a v tomto případě jde hned o tři strany – dítě, lektory, rodiče. Jsme si toho vědomi a proto klademe na úspěšnou adaptaci velký důraz.

Naše lektorky vychází jak ze své praxe, studia, a kurzů, kterými prošly, tak i z odborné literatury k problematice adaptace. Na základě zkušeností pak doporučujeme našim rodičům následující:

  • Před nástupem do jesliček a v prvních dnech je třeba dítě na situaci připravit – pravdivě mu řekněte, kam jde, jak dlouho tam bude a kdy pro něj přijdete. Udělejte to i v případě, že si myslíte, že je dítě ještě malé a nerozumí všemu, co říkáte.
  • Motivujte dítě už cestou do jeslí – povídejte si o tom, co může ve třídě dělat, co ho čeká. Můžete třeba společně připravit kousek okurky pro šneka – dítě do třídy pak přichází s určitým úkolem, což mu usnadní rozloučení s vámi.
  • Pro dítě je snazší, když v první dny probíhá loučení v šatně krátce a pozitivně. Zbytečně je neprodlužujte a předejte dítě lektorce do třídy.
  • Důvěřujte lektorkám, že pro vaše dítě udělají vše, aby si ve třídě a ve společnosti ostatních dětí brzy zvyklo. Pokud by přesto se dělo něco, co by pro vaše dítě bylo příliš náročné, pošlou vám sms nebo vám zavolají a domluví se s vámi na postupu.
  • Využijte adaptačního týdne – dítě bez ohledu na dohodnuté pravidelné dny dochází celý týden, zvyká si na nové prostředí, lektory a dostává jistotu a důvěru k novému okolí.
  • Rozumíme tomu, že byste dítěti chtěli první hodiny ulehčit vaší přítomností, ale bohužel pobyt rodiče adaptaci dítěti neusnadňuje. Loučení potom probíhá obtížněji, a navíc je obtížně pochopitelné pro ostatní děti, které jsou v zařízení bez rodičů.
  • Je-li to alespoň trochu možné, dodržujte po adaptačním týdnu pravidelnou docházku a neplánujte si v prvních dvou měsících delší dovolenou – řád umožní dítěti lépe si zvyknout v novém prostředí.
  • Zpracujte své vlastní emoce a vnímejte, zda jsou pro vás jesličky místo, které obohatí dítě, vás a celou vaši rodinu. Pokud je to tak, je cesta k úspěšně zvládnuté adaptaci otevřená.
  • Máte-li před nástupem do jeslí možnost, navštěvujte kurzy pro děti a rodiče Jásám nebo obdobné montessori kurzy. Umožníte mu ve vaší přítomnosti pozorovat ostatní děti, učit se společným aktivitám a pravidlům práce ve skupině.


Úspěšně zvládnutou adaptaci poznáte tak, že dítě se začne do jeslí těšit, loučení v šatně ráno probíhá klidně. Někdy se pak naopak stává, že se dětem ještě nechce jít domů! 🙂 Vaše dítě tím získá velkou šanci, že maximálně využije všeho, co prostředí jeslí nabízí a tato zkušenost mu usnadní i následné nástupy do školky a školy.